Coördinator Bedrijfsvoering Filosofie (0,5 fte)

Het Departement Filosofie van Tilburg University is op zoek naar een Coördinator Bedrijfsvoering Filosofie (0,50 FTE)

Startdatum: 1 september 2022 (bij voorkeur)

Functieomschrijving
Als Coördinator Bedrijfsvoering Filosofie ben je de rechterhand van het management van het departement Filosofie (met name de voorzitter, opleidingsdirecteuren en thesiscoördinatoren). Je houdt je onder andere bezig met de voorbereiding en opvolging van beleids- en besluitvorming. Je neemt (procesmatig en operationeel) werk uit handen en denkt mee over het stroomlijnen van managementprocessen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan kwaliteitsbewaking van het onderwijs, het opvolgen van processen rond curriculumwijzigingen, het checken van cursusinformatie, de supervisie van student- assistenten, budgetbeheer, het opvolgen van conclusies uit overleg onder docenten, het koppelen van studenten aan docenten in de voorbereidende fase van het scriptietraject. Het management van het departement ziet uit naar je (al dan niet ongevraagd) advies.
 

Een apart onderdeel van de functie is het ondersteunen van een groot onderzoeksproject bij het voeren van de projectadministratie en de organisatie van wetenschappelijke conferenties.
Je staat voor efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en je vervult een brugfunctie met de rest van de faculteit en de universiteit. Je bent een aanspreekpunt en instrueert (nieuwe) medewerkers over richtlijnen, kaders en procedures inzake de bedrijfsvoering. De precieze inhoud van de functie zal in samenspraak invulling moeten krijgen, daar dit een nieuwe functie betreft.

Deze functie kan, indien wenselijk voor beide partijen, gecombineerd worden met de vacature van Projectmedewerker Filosofie (0,4 fte). De kandidaat dient daarvoor in elk geval op beide vacatures te solliciteren.  

Profiel van de kandidaat
De succesvolle kandidaat 

  • is in het bezit van een bachelor- of masterdiploma in de filosofie of een relevant (management) HBO / master diploma;
  • heeft aantoonbare belangstelling voor en kennis van de filosofie;
  • heeft aantoonbare ervaring op het vlak van administratie, budgetbeheer en organisatie;
  • heeft ervaring met en is sterk in proces management op de universiteit
  • heeft bij voorkeur ervaring met projectmanagement en de organisatie van conferenties;
  • werkt gestructureerd en kan ook structuur aanbrengen in een teamdynamiek; 
  • werkt zelfstandig en proactief, maar schakelt ook vlot binnen een team;
  • is communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk, en zowel in het Nederlands als het Engels;
  • kan goed overweg met Microsoft Teams en Office-applicaties. 

Ons aanbod 
Dit betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden, met een omvang van 0,5 fte zijnde 20 uur per week. Voor 0,35 fte is dit een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten. Bij gebleken geschiktheid en voortzetting in dezelfde functie krijg je na deze periode aansluitend een dienstverband voor onbepaalde tijd voor 0,35 fte. Voor 0,15 fte is dit een vacature waarvan de werkzaamheden overeenkomstig artikel 2.3 lid 7 sub a Cao Nederlandse Universiteiten (gedeeltelijk) tijdelijk extern gefinancierd worden door ERC Starting Grant “exiled empiricists” tot medio 2027. Voortzetting van dit deel van de functie na medio 2027 is afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen.

Het salaris bedraagt minimaal € 2.979 en maximaal € 4.093 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op salarisschaal 9 van de Cao Nederlandse Universiteiten 2021-2022 (UFO-profiel Coördinator Bedrijfsvoering 4). Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten en streven ernaar om inclusief te zijn, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving, die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 
Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Informatie en sollicitatie
Meer informatie over de vacature kan worden verkregen bij Wim Dubbink via W.Dubbink@tilburguniversity.edu.

We nodigen je uit om vóór 5 juli 2022 te solliciteren naar deze functie; dit kan uitsluitend online. Richt je motivatiebrief aan Wim Dubbink (departementsvoorzitter Filosofie) en voeg een CV en minimaal één referentie toe (organisatie, contactpersoon, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de gespreksronde gaan. 

De briefselectie vindt plaats op 7 juli 2022; kort hierna ontvang je bericht van ons. De selectiegesprekken zijn gepland op 11 juli. 

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid, gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat. 

Over Tilburg University | University Services

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van de Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto ‘Understanding society’ ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

1. Academic Services
2. Marketing & Communication
3. Human Resources
4. Finance & Control
5. Library & IT Services
6. Facility Services
7. Executive Services

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Onderzoek en onderwijs aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) heeft een unieke focus op de mens in de context van de globaliserende digitale samenleving, op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en interactieve technologieën, op de impact ervan op communicatie, cultuur en maatschappij, en op morele en existentiële uitdagingen die zich voordoen. De School of Humanities and Digital Sciences bestaat uit vier departementen: Communicatie en Cognitie, Cognitieve en Kunstmatige Intelligentie, Cultuurstudies en Filosofie; verschillende onderzoeksinstituten en een faculteitsbureau. Ook het University College Tilburg is onderdeel van de School. Jaarlijks starten ongeveer 275 studenten met een Bachelor- of (Pre)Masteropleiding. De School telt ongeveer 2000 studenten en 250 medewerkers.
 

Sollicitatiecode

Tilburg University hanteert de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).

Disclaimer

De tekst in deze vacaturetekst is auteursrechtelijk eigendom van Tilburg University. Gebruik, verspreiding en verdere publicatie van de advertentie zonder uitdrukkelijke toestemming van de Tilburg University is niet toegestaan en dit geldt uitdrukkelijk voor gebruik door wervings- en selectiebureaus die niet rechtstreeks namens de Tilburg University optreden. Reacties op werving door niet-contractanten van Tilburg University worden niet in behandeling genomen.

Advertisement